26 اردیبهشت 1399
دعوت به همکاری در شهر یادگیرنده

دعوت به همکاری در شهر یادگیرنده

سامانه شهر یادگیرنده از کلیه اساتید، مدرسین، مراکز آموزشی و افراد فعال در حوزه آموزش دعوت به هکاری می‌کند. جهت آشنایی بیشتر با هدف شهر یادگیرنده […]